Cat Mon Fishing and Run APK

Latest Version: Publish Date: Developer:
0.7 2018-12-02 PTHzero

The description of Cat Mon Fishing and Run

Game vui Doremon , Nobita và Chaien đi câu cá !
- Nobita hậu đậu quên mắc lưỡi câu vào cần, không câu được cá nên ngủ gục !
- Chaien tham lam măc mồi câu quá lớn nên cũng không câu được con nào !
- Chỉ còn Mèo ú ! giúp Doraemon của chúng ta câu được thật nhiều cá nhé !

Mèo ú bị lạc vào rừng !
- giúp mèo ú về nhà nhé !
- Nhấn màn hình để nhảy !
- Sử dụng các trang bị hợp lý để Mèo ú mạnh hơn !

Game Đập Chuột vui vẻ !

What's new of Cat Mon Fishing and Run

3 Game in 1
Category: Requirements:
Casual Android 4.1+
Cat Mon Fishing and Run APK Version History
Cat Mon Fishing and Run 27.7MB APK(Update: 2018-12-01)
Cat Mon Fishing and Run 27.4MB APK(Update: 2018-11-16)
Related Apps for Cat Mon Fishing and Run android
Popular Games In Last 24 Hours